Видео - 15 декември 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Въведение в съвременните бази данни" от курса Декември 2014 - Бази данни и Entity Framework.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=xSXZRLhyQNA