Видео - 15 декември 2014 - Евлоги

Видео към лекцията "Моделиране на данни и E/R диаграми" от курса Декември 2014 - Бази данни и Entity Framework.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=os9cxcLzCuo