Видео - 15 декември 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Въведение в MS SQL Server" от курса Декември 2014 - Бази данни и Entity Framework.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dGc2sNN0Cs0