Видео - 15 декември 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "ORM технологии и Entity Framework " от курса Декември 2014 - Бази данни и Entity Framework.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=l4MPNiCHCf0