Видео - 28 август 2014 - Ивайло

Видео към лекцията "Модел “Code First” в Entity Framework " от курса Декември 2014 - Бази данни и Entity Framework.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7Q8v2DjOTwU