Видео - 16 декември 2014 - Дончо Минков

Видео към лекцията "Нерелационни бази данни " от курса Декември 2014 - Бази данни и Entity Framework.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=eWyNznhO5xk