Видео - 19 януари 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Примерен IT Тест" от курса Януари 2015 - Основи на HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8BX0q5Yq8yE