Видео - 19 януари 2015 - Ники

Видео към лекцията "Основи на Уеб" от курса Януари 2015 - Основи на HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=8VBZM4frYlg