Видео - 19 януари 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "CSS - селектори, стилове, класове" от курса Януари 2015 - Основи на HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=n9RRoGW6iIM