Видео - 20 януари 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "CSS - правила за позициониране и изглед" от курса Януари 2015 - Основи на HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=IjmSa0Ankvg