Видео - 19 януари 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Въведение в HTML" от курса Януари 2015 - Основи на HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HFG6q5-McFk