Видео - 20 януари 2015 - Ники

Видео към лекцията "HTTP и AJAX с jQuery" от курса Януари 2015 - Основи на HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kM-FBWSwHSs