Видео - 21 януари 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "jQuery Plugins" от курса Януари 2015 - Основи на HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sf1MGsgvOSM