Видео - 21 януари 2015 г. - Дончо Минков

Видео към лекцията "Emmet Coding" от курса Януари 2015 - Основи на HTML 5, CSS 3 и JavaScript.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vKKTa3HV8FI