Видео - Велко Николов - Bombing Cuboids

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит - минали години" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/vrPkELCWUYc