Видео - Теодор Куртев - 3D Stars

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит - минали години" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=qXpB1_of9q0