Видео - Теодор Куртев - Greedy Dwarf

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит - минали години" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=6VrJviotbOM