Задача 1 - Zerg!!! - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/JqPjOSkDse4