Задача 2 - Moving Letters - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/YFRzeHToncU