Задача 5 - They Are Green - Ивайло

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: http://youtu.be/5hUYXoUQzzw