Видео - 5 февруари 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Представяне на курса" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=81vEpQMZuRw