Видео - 10 февруари 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Матрици и многомерни масиви" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qLDfL6-dS-k