Видео - 12 февруари 2015 - Ники

Видео към лекцията "Бройни системи" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=LXpqM0w7yzc