Видео - 13 февруари 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Бройни системи" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kyYNtMDqNCc