Видео - 11 февруари 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Матрици и многомерни масиви" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jE4dHpB4V90