Видео - 16 февруари 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Въведение в .NET колекциите и основи на LINQ" от курса Основи на LINQ.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=OF7lzlfpMok