Видео - 17 януари 2013 - Ники

Видео към лекцията "Използване на класове и обекти" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=uFyAwWtxv8g