Видео - 18 февруари 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Използване на класове и обекти" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=iGFonivr0_I