Видео - 24 януари 2013 - Ники

Видео към лекцията "Стрингове и текстообработка" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=S37Cfi1UMNo