Видео - 21 февруари 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Архитектура на ASP.NET MVC приложения" от курса Архитектура на ASP.NET MVC приложения.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zS_h-8Q4LZw