Видео - 24 февруари 2015 - Ники

Видео към лекцията "Задача 2 - Subsequence" от курса Февруари 2015 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=pr5ze8uibe8