Видео - 24 февруари 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Задача 4 - Big bad neighbours" от курса Февруари 2015 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=0MjV-LA4aQA