Видео - 24 февруари 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Текстови файлове" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=vmD-TamiDC4