Видео - 24 февруари 2015 - Кристиян

Видео към лекцията "Задача 8 - Aliens" от курса Февруари 2015 - Динамично оптимиране.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=v6BrrPeKwow