Видео - 24 февруари 2015 - Ники

Видео към лекцията "Обработка на изключения" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DxUfOc60zIU