Задача 1 - TRES4 Numbers - Ники

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=FMqMMrgYt2c