Задача 4 - Variable Length Coding - Ники

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=n5tWvgJVdTI