Задача 2 - Moving Letters - Дончо

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=HcMk3Bz8I08