Задача 4 - Encrypt and Encode - Дончо

Видео към лекцията "Подготовка за практически изпит" от курса C# програмиране - част II.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9MeTyrGJXL4