Видео - 10 март 2015 - Ники

Видео към лекцията "Представяне на курса" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=hP-ka7s7OdI