Видео - 10 март 2015 - Ники

Видео към лекцията "Дефиниране на класове - част 1" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Jqy0vVJQzVo