Видео - 17 март 2015 - Ники

Видео към лекцията "Разширяващи методи, делегати, ламбда, dynamic и LINQ" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4uZ5HcnZL0I