Видео - 19 март 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Принципи на ООП - част 1" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=i4HlTh8SBPU