Бизнес интелигентност - видео записи

Видео към лекцията "Бизнес интелигентност" от курса Умения за работа с хора.
Адрес на видеото в YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=WEvW3oT_UdA&list=PLF4lVL1sPDSloNOmuWwy_SBlBoee4o05b