Видео - 26 март 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Обща система от типове в .NET" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=sAK1yM-45hY