Видео - 25 март 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Принципи на ООП - част 2" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6wG13UKfj5A