Видео - Сантасе - 31 март 2015 - Ники

Видео към лекцията "Workshop" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VidaoNJ4X2Y