Видео - 28 март 2015 - Евлоги

Видео към лекцията "Съботен Workshop" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=rjx2CkZZT08