Видео - 28 март 2015 - Дончо

Видео към лекцията "Материали за семинара "JS.next"" от курса JavaScript.next.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4_936KCa_Kk