Видео - Just Chess - 1 април 2015 - Ивайло

Видео към лекцията "Workshop" от курса Обектно-ориентирано програмиране 2015.
Адрес на видеото в YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=goBgD_f7-6o